urineweginfectie, KIND (< 3 maanden) met koorts - Pyelonefritis

Adviezen

< 3 maanden

+

Minimaal 5 dagen iv, daarna per oraal uitbehandelen op geleide van determinatie en gevoeligheid urinekweek (totale duur minimaal 10 dagen).

Gentamicine maximaal 3 dagen in afwachting van kweekuitslagen.

Opmerkingen

Behandeling:

Als een kind profylactisch antibiotica krijgt en een infectie ontwikkelt, dient een behandeling met een ander antibioticum plaats te vinden en niet een hogere dosering van hetzelfde antibioticum.Asymptomatische bacteriurie dient niet met antibiotica te worden behandeld.

In het Meander is de voorkeur om niet met orale cefalosporines (ceftibuten) te behandelen, gezien onzekerheden betreffende effectiviteit en vanwege het risico op resistentie-ontwikkeling

Nitrofurantoine is gecontraindiceerd voor het (uit-)behandelen van pyelonefritis.

Diagnostiek:

Indicaties voor een urinekweek:

  • Positieve testuitslag voor leukocytenesterase en/of nitriet.
  • Als klinische symptomen en uitslagen van sediment/dipstick test niet met elkaar overeenkomen.
  • Bij kinderen die antibiotisch behandeld gaan worden voor een mogelijke UWI.

Afkapwaarden qua hoeveelheid bacteriën in betrouwbaar afgenomen urine voor de bevestiging van de diagnose UWI:

  • Urine via een midstream of clean-catch na reinigen van genitalia met water: > 10e5 bacteriën.
  • Urine via een eenmalige katheterisatie: > 10e4 bacteriën.
  • Urine via een (echo geleide) suprapubische blaaspunctie: > 10e3 bacteriën.

Profylaxe:

Overwegen antibiotische profylaxe met trimethoprim (1e keus) of nitrofuratoine (2e keus):

  • Frequent recidiverende UWI’s
  • Bekende aanwezigheid van hooggradige reflux (> graad 3)

Kanttekening antibiotische profylaxe:

  • Antibiotische profylaxe dient niet standaard te worden aanbevolen bij kinderen na een eerste UWI
  • Asymptomatische bacteriurie bij kinderen dient niet te worden behandeld met profylactische antibiotica.

Voor doseringen zie: www.kinderformularium.nl

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: