J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AR - Combinations » J05AR17 - Tenofovir alafenamide and emtricitabine

Tenofovir alafenamide en emtricitabine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Bestandsdelen: 
emtricitabine
tenofovir alafenamide
Merknaam: 
Descovy

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-200/10 mg 1 dd emtricitabine / tenofovir alafenamide }
po-200/25 mg 1 dd emtricitabine / tenofovir alafenamide }

Opmerkingen: let op: emtricitabine 200/tenofoviralafenamide 10 mg bij combinatie met geboost atazanavir, darunavir of lopinavir emtricitabine 200/tenofoviralafenamide 25 mg bij combinatie met dolutegravir, efavirenz, maraviroc, nevirapine, rilpivirine of raltegravir

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 30niet voorschrijvengebruik van het combinatiepreparaat wordt ontraden
< 10niet voorschrijvengebruik van het combinatiepreparaat wordt ontraden
Renale eliminatie: 
afhankelijk van component

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.