J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01D - Other Beta-Lactam Antibacterials » J01DD - Third-Generation Cephalosporins » J01DD52 - ceftazidime/avibactam

ceftazidime/avibactam

Administratie categorie: 
Gelimiteerd
Medicine group: 
antibacterial
Bestandsdelen: 
ceftazidim
avibactam
Merknaam: 
Zavicefta

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
iv-2000/500 mg 3 dd ceftazidim / avibactam}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 501000/250 mg8 uur
15 - 30750/187.5 mg12 uur
5 - 15750/187.5 mg24 uur
< 5750/187.5 mg48 uur
Renale eliminatie: 
97% wordt onveranderd met de urine uitgescheiden

Nierfunctie- vervangende therapie:

Hemo dialysis: 
750 mg ceftazidim + 187.5 mg avibactam elke 48 uur; bij hemodialyse na de hemodialyse toedienen

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.