Gastroenteritis, KIND - Cystoisospora belli / Isospora belli

Adviezen

1 maanden - 18 jaar

1e keus

Niet behandelen tenzij langdurige, hevige darmklachten of immuungecompromitteerd

2e keus

Dosering: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/314/cotrimoxazol-sulfameth...

3e keus
ciprofloxacine po dd 7 dagen

Dosering: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/310/ciprofloxacine

Opmerkingen

Infectie is zelflimiterend in immuuncompetente patiënten.

Bij HIV-geïnfecteerden met CD4 cellen <100x10e6/L is een behandelduur van 10 dagen met cotrimoxazol geïndiceerd, gevolgd door secundaire profylaxe met 3 keer per week 960 mg cotrimoxazol tot herstel van immuniteit (bijvoorbeels CD4 cellen >200x10e6/L).

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Nederlandse Vereniging voor Parasitologie. Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2018.
Frontpage: 
Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: