J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01X - Other Antibacterials » J01XX - Other Antibacterials » J01XX11 - tedizolid

tedizolid

Administratie categorie: 
Gelimiteerd
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Sivextro

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-200 mg 1 dd tedizolid}
iv-200 mg 1 dd tedizolid}

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
?%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Leverfunctie

Dosering afhankelijk van leverfunctie?: 
onafhankelijk

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.