urineweginfectie, gecompliceerd

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Urosepsis

Zie sepsis - vermoedelijk focus tractus urogenitalis

≥ 18 jaar

Indicaties: Gecompliceerde urineweginfectie
1e keus
cefuroxim iv 1500mg 3dd
+
gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Tenminste een eenmalige gift gentamicine tenzij pre-existente eGFR < 30 ml/min

2e keus
ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Bij contraindicatie gebruik gentamicine

2e keus
ciprofloxacine po 500mg 2dd

Alleen indien anafylaxie voor betalactam antibiotica bestaat of als gehele therapie oraal wordt gegeven

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij (intermitterend) catheter > 10 dagen
1e keus
cefuroxim iv 1500mg 3dd
+
gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Tenminste een eenmalige gift gentamicine tenzij pre-existente eGFR < 30 ml.min

1e keus alternatief
ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Bij contra-indicatie gebruik gentamicine of bij IC opname

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij bewezen kolonisatie met ESBL of ampC-producerende bacteriën in de afgelopen 12 maanden
1e keus
meropenem iv 1000mg 3dd

Opmerkingen

I.v.m. toenemende resistentieproblematiek is het toevoegen van gentamicine 1 dd 5 mg/kg (indien vermeld, gedurende maximaal 3 dagen) van belang voor het verbreden van het spectrum.

Patiënten met een pre-existente eGFR < 30 ml/min hebben een contra-indicatie voor behandeling met gentamicine.

Behandelduur:

- Alle gecompliceerde urineweginfectie bij vrouwen: 10-14 dagen.

- Alle gecompliceerde urineweginfectie bij mannen: 14 dagen.

*ampC-producerende bacteriën: Enterobacter spp., Serratia spp., Providencia spp., Citrobacter freundii groep, Morganella morganii of Hafnia alvei. Gedurende een behandeling met cefalosporines (o.a. cefuroxim, ceftriaxon, ceftazidim), piperacilline/tazobactam of amoxicilline/clavulaanzuur kunnen deze bacteriën snel resistent worden tegen het gegeven antibioticum.

Patienten gekoloniseerd met een ESBL : therapie op geleide van resistentiepatroon.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: