community acquired pneumonie - onbekende verwekker - ernstig / ziekenhuisopname op AFDELING - PSI V / CURB-65 3-5

Adviezen

≥ 18 jaar

cefuroxim iv 1500mg 3dd
of

Amoxicilline/clavulaanzuur po als switchtherapie

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
cefuroxim iv 1500mg 3dd
of
moxifloxacine po 400mg 1dd 5 dagen

Moxifloxacine po als switchtherapie

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij recent verblijf in land met hoge prevalentie penicilline-resistente S. pneumoniae
ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Bij recent verblijf in land met Penicilline intermediair en/of resistente pneumokokken > 10%. Met name Midden-, Zuid-, en Oost Europese landen; zie ook onder 'opmerkingen'.

Opmerkingen

Behandeling

 • Bij aangetoonde kolonisatie van de luchtwegen (zie kweken) keuze antibiotica hierop (eventueel) aanpassen. Empirisch echter ook altijd pneumokok meedekken.
 • Bij verdenking atypische verwekker (waaronder legionella): Toevoegen azitromycine po 1dd 500 mg gedurende 3 dagen of indien orale therapie niet mogelijk, erytromycine 4dd 1000 mg iv.

Risicofactoren legionella

 • Recent buitenland bezoek 
 • Afkomstig uit epidemisch gebied met Legionella
 • Onvoldoende verbetering na ≥ 48 uur behandeling met een betalactam antibioticum (zoals amoxicilline of een cefalosporine) in een adequate dosering en zonder aanwijzingen voor slechte absorptie of non-compliance                                                                              
 • Er moet binnen 24 uur een pneumokokken-urineantigeentest EN Legionella-urineantigeentestverricht worden.
  • Indien pneumokokken-urineantigeentest positief: switch naar penicilline iv of amoxicilline per os (zie advies onder CAP-pneumokok)
  • Indien Legionella-urineantigeentest positief: switch naar levofloxacine iv/po (zie advies onder CAP-Legionella)
  • Indien beide testen negatief: continueren met empirisch ingezet antibioticum
 • Overweeg oseltamivir bij patiënten met zeer hoog risico op complicaties, die bewezen of vermoedelijk influenza hebben, zoals immuungecompromitteerde patiënten of patienten met een PSI V.
 • Criteria voor switch therapie: Significante klinische verbetering, adequate orale intake en gastrointestinale absorptie, hemodynamisch stabiel. (Klinisch stabiel: temp < 37,8°C; hartfrequentie < 100/min; ademhalingsfrequentie < 24/min; systolische bloeddruk > 90 mmHg; arteriële zuurstofsaturatie > 90% of pO2 > 60 mmHg bij kamer lucht; normale geestelijke toestand). Zie ook ‘richtlijn switchtherapie’ onder tabblad ’overig’.
 • Meest actuele overzicht van Europese landen met Penicilline intermediair en/of resistente pneumokokken > 10%: http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx Selecteren in de tabbladen van de ‘Surveillance Atlas of Infectious Diseases’: 'Antimicrobial resistance'/'Streptococcus pneumoniae'/'Peniciilins'/'Non-susceptible (I and R) isolates proportion'/'meest recente jaar'.

Diagnostiek

 • Bloedkweek bij T ≥ 38,5°C en indien mogelijk sputumkweek voorafgaand aan start antibiotica.
 • Er moet binnen 24 uur een pneumokokken-urineantigeentest EN Legionella-urineantigeentest verricht worden.
 • Sneltest legionella kan in de vroege fase van de ziekte nog negatief zijn. Indien sterke verdenking de sneltest na enkele dagen herhalen. Indien opnieuw negatief: PCR legionella op sputum of BAL.
 • PCR Legionella spp., Mycoplasma pneumoniae en Chlamydia psitacci op sputum/brochiaal secreet/BAL (eventueel keelwat m.u.v. Legionelaa spp.). Voor de diagnostiek naar deze infecties heeft een PCR op luchtwegmateriaal de voorkeur boven serologie. De PCR heeft vooral in de acute fase van de infectie een betere gevoeligheid t.o.v. de serologie. Tevens is voor de serologische diagnostiek meestal een vervolgserum nodig dat 2 tot 4 weken later is afgenomen.
 • Overweeg PCR op respiratoire virussen, met name in het influenzaseizoen. Indien behandeling met oseltamivir wordt gestart dan ook diagnostiek doen en isolatiemaatregelen nemen. Indien (nog) niet wordt gestart met oseltamivir maar 'influenza' staat wel in de DD, dan diagnostiek doen en isolatiemaatregelen nemen.
 • Denk ook aan Q-koorts.
  • Diagnostiek:
   • Begin symptomen > 3 weken: Serologie
   • Begin symptomen < 2-3 weken: PCR serum/plasma

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: