clostridium difficile

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
metronidazol po 500mg 3dd 10 dagen

Niet-ernstige CDI

1e keus
vancomycine po 250mg 4dd 10 dagen

Ernstige CDI

metronidazol iv 500mg 3dd

Kritische situatie

Opmerkingen

Stop zo mogelijk verantwoordelijk antibioticum, en isoleer patiënt.

In geval van een kritische situatie waarin de orale toedieningsweg niet kan worden gebruikt wordt geadviseerd om metronidazol i.v. te geven in een dosering van 3dd 500 mg, eventueel aangevuld met intraluminaal (via maag/duodenumsonde of clysma’s) toegediend vancomycine in een dosering van 4dd 500 mg. 

Vermijd antiperistaltica en opiaten. Stop zo mogelijk maagzuurremmers. 

Bij 1e relapse/recidief: herhaal behandeling. Indien klinische respons na aantal dagen uitblijft, switch naar vancomycine oraal. 

Multipele recidieven: afbouwschema vancomycine: eerste week na therapie 125 mg 3 dd, tweede week 125 mg 2 dd, derde week 125 mg 1 dd, vervolgens nog 1-2 weken tweemaal per week vancomycine 250-500 mg po. Alternatieven zijn fidaxomicine po 200 mg 2dd gedurende 10 dagen (hoewel de werkzaamheid van dit middel voor dit specifieke klinische probleem niet is onderzocht), of transplantatie donorfaeces. 

Ernstige CDI: De behandelend arts besluit op grond van zijn klinische inschatting of het om ernstige ziekte gaat, hierbij kan de onderstaande lijst, bestaande uit parameters die geassocieerd zijn met een ernstig beloop, behulpzaam zijn.

Klinische voorspellers: koorts, koude rillingen, hemodynamische instabiliteit, peritonitis (afwezige peristaltiek, loslaatpijn, gerefereerde druk- en loslaatpijn, défense musculaire), ileus, fecale incontinentie.

Hematologische en biochemische voorspellers: leukocytose (leukocytengetal > 15 . 10^9/l), linksverschuiving van neutrofielen (> 20% staafkernigen), stijging in serum-kreatinine (> 50% boven de uitgangswaarde). hypalbuminemie (serum-albumine < 30 g/l), verhoogd lactaat, sterk verhoogd CRP (> 100 mg/l).

Endoscopische en radiologische voorspellers: pseudomembraneuze colitits, darmwandverdikking, vetinfiltratie, vrij vocht rondom het colon, niet door andere oorzaken dan CDI verklaard.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Type: 
PubMed ID (link naar PubMed publicatie)
Link - SWAB: 
off
Publication: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24118601
Description: 
S.B. Debast et al. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases: update of the treatment guidance document for Clostridium difficile infection. Clin Microbiol Infect 2014;20:1-26.
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: