otitis externa - Aspergillus

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
topical 3dd 10 tot 14 dagen

Zure oordruppels FNA

2e keus
topical 3dd 10 tot 14 dagen

Miconazol oordruppels

2e keus
itraconazol po 100mg 1dd 10 dagen

eventueel toevoegen aan miconazol topicaal

Opmerkingen

Gehoorgang regelmatig goed reinigen

Bedoeld wordt de "nattende " vorm van otitis externa. Bij de "droge" vorm (veelal eczeem) spelen infecties geen rol. De belangrijkste peiler van de behandeling is het microscopisch oortoilet.
Bij forse zwelling kan eventueel een corticostroid-houdende oplossing worden overwogen.
De belangrijkste verwekker van infecties van de gehoorgang zijn: S. aureus, P. aeruginosa en schimmels m.n. Aspergillus.   

De keuze van de antimicrobiele therapie wordt bepaald op geleide van het kweek resultaat (kweek op schimmels speciaal aanvragen en indien Aspergillus gekweekt contact opnemen met laboratorium voor een gevoeligheidsbepaling)  

Systemische therapie is alleen geïndiceerd wanneer geen/ onvoldoende reactie op lokale therapie of bij een (dreigende)  invasieve infectie (waaronder perichondritis of een regionale lymfadenopathie). Indien sprake is van een invasieve infectie overweeg chirurgisch debridement en overleg met arts-microbioloog (oraal voriconazol geïndiceerd?).  

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: