Artritis, KIND - Kingella kingae

Adviezen

< 18 jaar

amoxicilline iv dd 3 tot 4 weken
of
amoxicilline po dd 3 tot 4 weken

 

 

 

 

Opmerkingen

Totale duur behandeling 3 (tot 4) weken, waarvan 1-2 weken intraveneus.

Bij neonaten gehele behandelduur i.v.

Voor doseringen zie: www.kinderformularium.nl

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: