Mastoiditis acuta, KIND

Adviezen

< 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv dd 10 tot 14 dagen

< 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
cefuroxim iv dd 10 tot 14 dagen

Opmerkingen

Consult KNO-arts want adequate drainage essentieel (minimaal trommelvliesbuisje)

Bij verbetering van kliniek, daling onstekingsparameters en (zo nodig) adequate drainage, kan na enkele dagen intraveneuze therapie verder per os worden uitbehandeld (zie 'Richtlijn switch therapie' in tabblad 'Overig') 

Voor doseringen zie: www.kinderformualrium.nl

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: