Otitis media, KIND

Adviezen

< 18 jaar

Indicaties: Acute otitis media
1e keus

Niet antibiotisch behandelen tenzij aanwezigheid van risicofactoren (zie bij opmerkingen hieronder) of forse algemene ziekteverschijnselen.

2e keus
amoxicilline po 7 dagen
3e keus

Bij uitblijven van verbetering 48 uur na start antibioticum amoxicilline of co-trimoxazol. Overweeg verwijzing van kind naar KNO-arts.

< 18 jaar

Indicaties: Acute otitis media, Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
2e keus alternatief

< 18 jaar

Indicaties: Acute otitis media met effusie

Geef bij een loopoor via een trommelvliesbuisje oordruppels gedurende maximaal 10 dagen. Staak de toediening 24 uur nadat het oor schoon en droog is bij ontwaken. Indien na 10 dagen onvoldoende verbetering: dooverwijzen naar de KNO-arts!

Keuze oordruppels: Dexamethason/framycetine/gramicidine (Sofradex) 3 dd 2 gtt gedurende 1 week en zo nodig verlengen naar 10 dagen.

Opmerkingen

Risicofactoren bij OMA als indicatie voor antibiotische behandeling:

  • leeftijd < 6 maanden
  • anatomische afwijkingen in het KNO-gebied (bijvoorbeeld bij Down syndroom of palatoschisis)
  • ooroperaties in de voorgeschiedenis (met uitzondering van trommelvliesbuisjes)
  • immuundeficientie

 

Overweeg antibiotische behandeling OMA bij

  • dubbelzijdige OMA en leeftijd < 2 jaar
  • persisterend klachten na drie dagen
  • kinderen met een eerste presentatie OMA met loopoor en koorts/pijn

Voor doseringen zie: www.kinderformularium.nl

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: