otitis externa maligna

Adviezen

≥ 18 jaar

Ceftazidime iv 2000mg 3dd 6 weken
+
tobramycine iv 7mg/kg 1dd 1 tot 3 dagen

Dubbeltherapie met tobramycine maximaal 3 dagen in afwachting van kweekuitslag.

ciprofloxacine po 750mg 2dd 6 weken

Alleen bij bewezen gevoeligheid (dus op geleide van kweekuitslag)

Opmerkingen

Overweeg switch naar ciprofloxacine po na 1-2 weken iv therapie.

Totale behandelduur is 6 weken.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: