Osteomyelitis, KIND - Staphylococcus aureus

Adviezen

< 18 jaar

flucloxacilline iv 4 weken
clindamycine po 4 weken

Switch therapie

< 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
cefuroxim iv dd 4 weken
clindamycine po dd 4 weken

Switch therapie

Opmerkingen

Total duur behandeling 4 weken, waarvan 1-2 weken intraveneus.

Bij neonaten de gehele behandelduur i.v.

Voor doseringen zie: www.kinderformularium.nl  

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: