Gastroenteritis, KIND - Nontyphi Salmonella species

Adviezen

< 18 jaar

ciprofloxacine po maximaal 7 dagen
of

Bij patiënten met predispositie voor complicaties (zoals immuungecompromitteerden of endovasculair kunstmateriaal in situ): duur 14 dagen

Opmerkingen

Bij tevoren gezonde patiënten zijn antibiotica niet aangewezen, omdat er nauwelijks invloed is op de duur van de symptomen of op de periode van excretie.

Bij ernstig gedehydreerde patiënten, extra-intestinale manifestaties, septische patiënten en een verhoogd risico op complicaties (zie hieronder) moeten wel antibiotica worden gegeven.

Een verhoogde kans op een ernstig beloop (bacteriemie) is aanwezig bij:

  • kinderen jonger dan 3 maanden;
  • immuno-incompetente patiënten (onder meer patiënten met hiv, corticosteroidegebruik, lymphoproliferatieve ziekten of diabetes);
  • patiënten met vaatwandafwijkingen (onder meer aandoeningen van hartkleppen, vaat-prothesen, schistosomiasis);
  • patiënten met anatomische afwijkingen van gal- of urinewegen (onder meer stenen, schistosomiasis);
  • patiënten met een maligniteit;
  • patiënten met systemische lupus erythematosus.

Voor doseringen zie: www.kinderformularium.nl  

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: