Artritis, KIND - Onbekende verwekker

Adviezen

< 18 jaar

+

Leeftijd > 6 maanden.

Flucloxacilline continue of intermitterende infusie.

Gentamicine in afwachting van kweekuitslagen, maximaal 3 dagen.

+

Leeftijd < 6 maanden of onvolledig gevaccineerd.

Gentamicine in afwachting van kweekresultaten, maximaal 3 dagen.

< 4 weken

1e keus alternatief
+

Flucloxacilline continue of intermitterende infusie.

< 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
+

Gentamicine in afwachting van kweekresultaten, maximaal 3 dagen.

Opmerkingen

Voorafgaand aan therapie: diagnostische punctie voor Grampreparaat en kweek. NB. drainage of herhaald puncteren.

Antibiotica aanpassen op basis van de kweekuitslagen.

Overweeg switch naar oraal na 1-2 weken intraveneuze therapie (aan de hand van kweekuitslagen). Totale duur behandeling 3 (tot 4) weken.

Bij neonaten gehele behandelduur i.v.

Voor doseringen zie: www.kinderformularium.nl  

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: