orbita cellulitis, KIND

Adviezen

< 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv minimaal 14 dagen
of
amoxicilline + clavulaanzuur po minimaal 14 dagen

Preseptale infectie kan per os behandeld worden

< 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
cefuroxim iv minimaal 14 dagen
+
clindamycine iv minimaal 14 dagen

Clindamycine kan ook per os (zelfde dosering)

Opmerkingen

Bij postseptale infectie ook drainage.

Voor doseringen zie: www.kinderformularium.nl  

 

Zie voor Meander MC breed beleid: Protocol cellulitis orbitae bij kinderen

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: