Tonsillitis, KIND

Adviezen

< 18 jaar

feneticilline po 10 dagen
of
amoxicilline po 10 dagen

< 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie
azitromycine po 3 dagen

Opmerkingen

Voor doseringen zie: www.kinderformularium.nl

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: