Community acquired pneumonie, KIND - Onbekende verwekker

Adviezen

< 18 jaar

1e keus
amoxicilline po 5 dagen
2e keus
azitromycine po 3 dagen

Pneumonie gerelateerd aan influenza met aanwijzingen secundaire bacteriele infectie

Opmerkingen

Behandeling

 • Macrolide antibiotica kunnen in plaats van de eerste keus behandeling (amoxicilline) gegeven worden bij elke leeftijd als er geen respons is.
 • Macrolide antibiotica kunnen worden toegevoegd op elke leeftijd aan de eerste keus behandeling (amoxicilline) bij kinderen met een ernstige pneumonie en die geen goede respons vertonen op de initiële therapie.
 • Indien er een bewezen dan wel sterke verdenking is op een M. pneumoniae of C. pneumoniae als verwekker dient een macrolide antibioticum te worden gegeven.
 • Orale antibiotica zijn veilig en effectief voor kinderen, zelfs bij een ernstige pneumonie, en worden aanbevolen.
 • Intraveneuze antibiotica worden aanbevolen voor de behandeling van een pneumonie indien het kind orale vloeistoffen niet verdraagt of niet kan opnemen (bijvoorbeeld vanwege overgeven) of als het kind tekenen laat zien van sepsis of een gecompliceerde pneumonie heeft.
 • Bij een bekende verwekker wordt de behandeling daarop aangepast.
 • Bij een patiënt die intraveneuze antibiotica krijgt voor de behandeling van een pneumonie, moet orale behandeling overwogen worden als er duidelijke verbetering optreedt (zie hoofdstuk switch-therapie).
 • Oseltamivir wordt aanbevolen bij opgenomen kinderen die ernstig ziek zijn met verdenking (of bevestigde) influenza. Er dient bij voorheen gezonde kinderen binnen 48 uur gestart te worden met therapie na afname van influenza diagnostiek.

Diagnostiek

 • Standaard microbiologische diagnostiek wordt niet aanbevolen bij kinderen met een mild beloop en poliklinische behandeling.
 • Bij kinderen met een ongecompliceerde pneumonie die worden opgenomen wordt microbiologische diagnostiek niet standaard aanbevolen tenzij dit voor het betreffende kind dan wel de afdeling consequenties heeft (bijvoorbeeld met betrekking tot isolatiemaatregelen op de afdeling).
 • Ten tijde van het endemische influenza seizoen wordt bij een kind dat wordt opgenomen met een ongecompliceerde pneumonie influenza diagnostiek aanbevolen; indien er een indicatie bestaat voor behandeling met oseltamvir of indien het consequenties heeft voor de isolatiemaatregelen.
 • Bij kinderen met een ongecompliceerde pneumonie met persisterende klachten (>48 uur) onder ingestelde behandeling, die zijn opgenomen op de kinderafdeling of die zich opnieuw poliklinisch of op de SEH presenteren, is microbiologische diagnostiek wel aangewezen.
 • Microbiologische diagnostiek is aangewezen bij kinderen die opgenomen worden met een gecompliceerde pneumonie (bestaande uit een pleuraempyeem, longabces, pneumonie met shock en respiratoire insufficiëntie waarvoor beademing nodig is) op de kinderafdeling.

Microbiologische diagnostiek kan het volgende omvatten:

 • Bloedkweek; Aanbevolen bij kinderen met een ernstige pneumonie, bij wie antibiotica i.v. wordt gestart.
 • Nasopharyngeaal secreet/keelswab voor PCR virussen.
 • Nasopharyngeaal secreet/keelswab voor PCR atypische verwekkers. Atypische verwekkers bij kinderen zijn: Mycoplasma pneumoniae en Chlamydia pneumoniae (zelden Coxiella burnetii en Chlamydia psittaci). Diagnostiek naar atypische verwekkers is aanbevolen indien er geen respons is op behandeling met beta-lactam antibiotica.
 • PCR voor Mycoplasma pneumoniae (en/of Clamydia pneumoniae). Alternatief: serologie voor Mycoplasma pneumoniae en/of gepaarde serologie voor Chlamydia pneumoniae. PCR heeft vooral in de acute fase van infectie een betere gevoeligheid t.o.v. de serologie. Serologie alleen te gebruiken voor het stellen van een achteraf diagnose.
 • Pleuravocht: cytologie, kweek en/of PCR.
 • Sputum, BAL en bronchiaalsecreet:kweek en/of PCR.

Voor doseringen zie: www.kinderformularium.nl

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: