sinusitis, acute

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus

Geen antibiotica

≥ 18 jaar

Indicaties: Ernstig klinisch beeld
1e keus
amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 10 dagen
2e keus
azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Opmerkingen

In 90-99% viraal of allergisch.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: