laryngitis / laryngitis subglottica

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus

Geen antibiotica

2e keus
amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 10 dagen
of
amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 10 dagen

Bij bacteriële superinfectie

Opmerkingen

Meestal viraal.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: