halsflegmone/mondbodemflegmone/submandibulair abces

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd minimaal 14 dagen
amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd minimaal 14 dagen

Switch therapie

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
cefuroxim iv 1500mg 3dd minimaal 14 dagen
+
metronidazol po 500mg 3dd maximaal 14 dagen
clindamycine po 600mg 3dd minimaal 14 dagen

Switch therapie

Opmerkingen

Behandeling is primair chirurgisch.

Drainage en kweek (op geleide van echo/CT).

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: