bronchitis, acute

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Altijd gezond en leeftijd < 60 jaar

Geen antibiotica

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij verminderde weerstand of co-morbiditeit of leeftijd > 60 jaar
amoxicilline po 750mg 3dd 5 dagen
doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

Bij directe type (IgE gemedieerd) of ernstige uitgestelde (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Opmerkingen

Meestal virale verwekkers (o.a. RSV bij kinderen) waarvoor antibiotica niet geïndiceerd zijn.

Bronchitis bij exacerbatie COPD: zie apart hoofdstuk.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: