helicobacter pylori

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
amoxicilline po 1000mg 2dd 10 tot 14 dagen
+
claritromycine po 500mg 2dd 10 tot 14 dagen

Met pantoprazol po 40mg 2dd

1e keus alternatief
amoxicilline po 1000mg 2dd 14 dagen
+
claritromycine po 500mg 2dd 14 dagen
+
metronidazol po 500mg 3dd 14 dagen

Bij patienten afkomstig uit Verenigde Staten, Centraal- en Zuid-Europa

Met pantoprazol po 40 mg 2dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
claritromycine po 500mg 2dd 14 dagen
+
metronidazol po 500mg 3dd 14 dagen

Met pantoprazol po 40mg 2dd

Opmerkingen

Kweekinstructie:

Na falen van eradicatietherapie wordt een gastroscopie met biopten voor H pylori kweek en resistentiebepaling aanbevolen.

Voor Helicobacter kweek en resistentiebepaling kan een maagbiopt worden ingestuurd in een speciaal transportmedium. Dit medium is wel beschikbaar in Ziekenhuis StJansdal en dient voor Meander MC nog aldaar opgevraagd te worden. De MDL in Meander MC dient daarom twee dagen tevoren contact op te nemen met de Medische Microbiologie.

Falen therapie:

Na falen van claritromycine bevattende therapie wordt triple therapie met een PPI, levofloxacine (500 mg 1 dd) en amoxicilline (1000 mg 2 dd) gedurende 14 dagen geadviseerd.

Controle na eradicatietherapie

Controleer na eradicatietherapie altijd de H pylori status. Hertesten met een feces- of ademtest kan plaatsvinden vier weken na de eradicatiekuur en 2 weken na staken van PPI-behandeling. Controle middels een serologische test heeft niet de voorkeur.

Het bovenstaande behandeladvies wijkt bewust af van de NHG-standaard en volgt recente Europese behandelrichtlijnen.

Bron

Type: 
PubMed ID (link naar PubMed publicatie)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Referentie: Management of H pylori infection, the Maastricht IV / Florence Consensus Report, Gut 2012;61: 646-664
Description: 
European Helicobacter and Microbiota Study Group and Consensus panel. Management of Helicobacter pylori infection - the Maastricht V / Florence Consensus Report. Gut 2017;66:6-30.
Frontpage: 

Bron

  • Pubmed.gov publication #

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: