parafaryngeaal/retrofaryngeaal abces

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 6dd 14 dagen

Switch therapie

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
cefuroxim iv 1500mg 3dd 14 dagen
+
metronidazol iv 500mg 3dd 14 dagen

Metronidazol kan ook per os in zelfde dosering.

clindamycine po 600mg 3dd 14 dagen

Als switch therapie

Opmerkingen

Drainage en kweek (eventueel op geleide van echo/CT).

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: