pyelonefritis

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
cefuroxim iv 1500mg 3dd 10 tot 14 dagen
+
gentamicine iv 5mg/kg 1dd

 

 

maximaal 3 dagen

2e keus
ceftriaxon iv 2000mg 1dd 10 tot 14 dagen

Bij contraindicatie gebruik gentamicine > 1 dag

2e keus
ciprofloxacine po 500mg 2dd 10 tot 14 dagen

Alleen indien anafylaxie voor betalactam antibiotica bestaat of als de gehele therapie oraal wordt gegeven

Opmerkingen

Voor sepsis en septische shock zie hoofdstuk: sepsis - vermoedelijk focus tractus urogenitalis.

I.v.m. de toenemende resistentieproblematiek is het toevoegen van gentamicine 1dd 5mg/kg (indien vermeld, gedurende maximaal 3 dagen) van belang voor het verbreden van het spectrum.

Ciprofloxacine alleen indien anafylaxie voor betalactam antibiotica bestaat of als de gehele therapie oraal wordt gegeven.

Patiënten gekoloniseerd met een ESBL: therapie op geleide resistentiepatroon.

Behandelduur:
- Vrouwen met ongecompliceerde pyelonefritis die met ciprofloxacine behandeld worden: 7 dagen.
- Alle andere gecompliceerde UWI bij vrouwen: 10-14 dagen.
- Alle gecompliceerde UWI bij mannen: 14 dagen.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: