leverabces

Adviezen

≥ 18 jaar

cefuroxim iv 1500mg 3dd 6 weken
+
metronidazol iv 500mg 3dd 2 weken
ciprofloxacine po 500mg 2dd
+
clindamycine po 600mg 3dd

Zo mogelijk na 2 weken iv therapie switch naar orale therapie (op geleide van kweken)

Opmerkingen

Totale behandelduur minimaal 6 weken

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: