diverticulitis

Adviezen

≥ 18 jaar

cefuroxim iv 1500mg 3dd 7 tot 14 dagen
+
metronidazol iv 500mg 3dd 7 tot 14 dagen

Metronidazol kan ook per os in zelfde dosering

Opmerkingen

Antibiotica niet primair geindiceerd.

Bij sepsis: eenmalig gentamicine iv 7 mg/kg.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: