impetigo

Adviezen

≥ 18 jaar

fusidinezuur topical 2% 3dd maximaal 14 dagen
of
flucloxacilline po 500mg 4dd 7 dagen

Fusidinezuur creme 2%. 

 

Bij algemeen ziekzijn of onvoldoende verbetering

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Bij algemeen ziek zijn of onvoldoende verbetering. 

Opmerkingen

Impetigo vulgaris, impetigo bullosa of impetiginisatie van dermatose of eczeem

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: