toxic streptococcen syndroom

Adviezen

≥ 18 jaar

benzylpenicilline iv oplaaddosis 1milj. IU, 12milj. IU continue per 24 uur minimaal 7 dagen
+
clindamycine iv 600mg 3dd minimaal 7 dagen

Of benzylpenicilline 6 dd 2 milj. IU intermitterende infusie

Clindamycine kan ook per os (zelfde dosering)

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
cefuroxim iv 1500mg 3dd minimaal 7 dagen
+
clindamycine iv 600mg 3dd minimaal 7 dagen

Clindamycine kan ook per os (zelfde dosering)

Opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep B2

Overweeg gammaglobuline toe te voegen, eerste dag 1 g/kg, dag 2 en 3 0,5 g/kg, totaal 3 dagen. 

Gezinscontacten meebehandelen en andere nauwe contacten controleren (zie LCI-richtlijnen). 

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: