cellulitis / erysipelas

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 4g continue per 24 uur 10 tot 14 dagen
of
flucloxacilline iv 1000mg 4dd 10 tot 14 dagen
of
flucloxacilline po 500mg 4dd 10 tot 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
clindamycine po 600mg 3dd 10 tot 14 dagen
of
clindamycine iv 600mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerkingen

In de praktijk blijkt dat erysipelas en cellulitis lastig van elkaar te onderscheiden zijn. Beide infecties kunnen met flucloxacilline worden behandeld dat effectief is tegen zowel hemolytische streptokokken als Staphylococcus aureus.

Clindamycine po 3 dd 600 mg is een alternatief voor flucloxacilline po na initiele intraveneuze therapie. 

Overweeg antibiotica profylaxe indien 2 of meer episodes per jaar ondanks adequate therapie.

Gedurende tenminste 6 maanden benzathinebenzylpenicilline im 1,2 ME 1x per 3-4 weken óf feneticilline po 250 mg 2 dd. Indien penicilline-allergie clindamycine po 600 mg 1 dd of azitromycine po 500 mg 1x per week.

Bij verdenking orbita cellulitis overleg met oogarts en zie Orbita cellulitis

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Multidisciplinaire Richtlijn cellulitis en erysipelas van de onderste extremiteiten. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, 2013.
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
NHG-Behandelrichtlijn Bacteriële huidinfecties, 2017
Frontpage: 
Type: 
PubMed ID (link naar PubMed publicatie)
Link - SWAB: 
off
Pubmed ID: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29219814
Publication: 
Cranendonk D.R. et al. Cellulitis, current insights into pathophysiology and clinical management. Neth J Med 2017.
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: