bijtwonden

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 4dd 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

Opmerkingen

Geef tetanusprofylaxe bij dierenbeten en als de patiënt niet of onvolledig is gevaccineerd tegen tetanus of als er sprake is van een verminderde afweer (zie Tetanusprofylaxe

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: