orbita cellulitis

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd minimaal 14 dagen
amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 4dd minimaal 14 dagen

Preseptale infectie

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
cefuroxim iv 1500mg 3dd minimaal 14 dagen
+
clindamycine po 600mg 3dd minimaal 14 dagen

Opmerkingen

Bij postseptale infectie ook drainage.

Bij preseptale infectie kan per os behandeld worden.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: