aspiratie pneumonie

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 5 tot 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde (niet-IgE gemedieerde) penicilline allergie
cefuroxim iv 1500mg 3dd 5 tot 7 dagen
+
metronidazol iv 500mg 3dd 5 tot 7 dagen

Metronidazol kan ook per os in zelfde dosering.

≥ 18 jaar

Indicaties: Ernstig zieke patiënt
ceftriaxon iv 2000mg 1dd 5 tot 7 dagen

Indien opname op intensive care

Opmerkingen

Aspiratie op zich is geen reden voor het voorschrijven van antibiotica.

Bij ernstige sepsis of septische shock is het advies om minimaal een eenmalige gift gentamicine van 7mg/kg te geven .

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: