longabces / pleuraempyeem

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 2 tot 6 weken
of
clindamycine iv 600mg 3dd 2 tot 6 weken

Amoxicilline/clavulaanzuur maximaal iv 1000/200 mg 6dd 2 tot 6 weken

Opmerkingen

Duur behandeling afhankelijk van beloop (2-6 wkn). Streven naar volledige drainage.

Indien mogelijk antibiotica keuze op geleide van kweek.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: