gewrichtsprothese - Enterobacteriaceae

Adviezen

≥ 18 jaar

cefuroxim iv 1500mg 3dd
gevolgd door
ciprofloxacine po 750mg 2dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Bewezen kolonisatie met ESBL of ampC-producerende bacteriën in de afgelopen 12 maanden
meropenem iv 1g 3dd
gevolgd door
ciprofloxacine po 750mg 2dd

Opmerkingen

Switch naar ciprofloxacine per os bij bewezen gevoeligheid zodra wond droog is en kliniek en lab verbeterend

*AmpC-producerende bacteriën: Enterobacter spp., Serratia spp., Providencia spp., Citrobacter freundii groep, Morganella morganii of Hafnia alvei. Gedurende een behandeling met cefalosporines (o.a. cefuroxim, ceftriaxon en ceftazidim), piperacilline/tazobactam of amoxicilline/clavulaanzuur kunnen deze bacterien snel resistent worden tegen het gegeven antibioticum.

Behandelduur en interval tot reïmplantatie

1. Prothese blijft in situ of one-stage exchange

(duur symptomen < 3 weken, weke delen intact of weinig beschadigd en goed behandelbare micro-organismen)

Behandelduur:

Totale knieprothese:  3 maanden

Totale heupprothese: 3 maanden

 

2. Two-stage exchange

(meer weke delen beschadiging, fistel en/of moeilijk behandelbare micro-organismen)

Interval tot reïmplantatie:

- goed behandelbare micro-organismen:     2-4 weken

- moeilijk behandelbare micro-organismen: 6-8 weken

Bij voorkeur antibiotica 2 weken voor reïmplantatie stoppen. Peroperatief opnieuw kweken.

Indien kweken negatief: stop antibiotica

Indien kweken positief:

Totale knieprothese:  3 maanden

Totale heupprothese: 3 maanden

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: