community acquired pneumonie - onbekende verwekker - mild / zonder ziekenhuisopname - PSI I-II/CURB-65 0-1

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
amoxicilline po 750mg 3dd 5 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
1e keus
doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen
of
azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Azitromycine bij contraindicatie voor doxycycline of lactatie

≥ 18 jaar

Indicaties: Bestaande zwangerschap, Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
1e keus
azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Opmerkingen

Behandeling

  • Duur amoxicilline: Indien klinisch voldoende verbetering op dag 3 kan de totale duur amoxicilline verkort worden naar 5 dagen; anders 7 dagen.
  • Indien geen klinische verbetering op amoxicilline na 48 uur, switch naar azitromycine of doxycycline . Indien initiële therapie bestaat uit doxycycline, is een switch naar azitromycine niet zinvol/rationeel.

Diagnostiek

  • Bloedkweek bij T ≥ 38,5°C en indien mogelijk sputumkweek voorafgaand aan start antibiotica.
  • Indien klinisch verdenking legionella, danwel risicofactoren aanwezig: Legionella-urineantigeentest en empirisch Legionella (azitromycine) dekken.

Risicofactoren legionella
- Recent buitenland bezoek
- Afkomstig uit epidemisch gebied met legionella
- Onvoldoende verbetering na ≥ 48 uur behandeling met een betalactam antibioticum (zoals amoxicilline) in adequate dosering en zonder aanwijzingen voor slechte absorptie of non-compliance

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: