meningitis - staphylococcus aureus

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline iv 2g 6dd minimaal 14 dagen
of
flucloxacilline iv 12g/24u dd minimaal 14 dagen

Op geleide van spiegels doseren

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie
vancomycine iv 2g/24u dd minimaal 14 dagen

Opladen met 1g (in 2 uur)

Op geleide van spiegels doseren

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: