meningitis - Listeria monocytogenes

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline iv 2g 6dd 21 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep C

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
ESCMID guideline: Diagnosis and treatment of acute bacterial menigitis 2016.
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: