herpes labialis - herpes simplex virus

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Milde verschijnselen
1e keus

Geen antivirale therapie

2e keus
aciclovir topical 5% dd

Starten tijdens prodromale fase

Behandelen tot 3 dagen na volledige genezing

≥ 18 jaar

Indicaties: Eerste infectie, ernstig
valaciclovir po 500mg 2dd 5 tot 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Recidiverend en ernstig
valaciclovir po 2000mg 2dd 1 dagen

Starten tijdens prodromale fase

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: