syfilis

Adviezen

≥ 18 jaar

benzathinebenzylpenicilline intramusculair 2.4milj. IU eenmalig

Stadium 1, 2 en latens recens

benzathinebenzylpenicilline intramusculair 2.4milj. IU 1pw 3 weken

Lues tarda of onbekende duur en zwangeren

benzylpenicilline iv 3milj. IU 6dd 10 tot 14 dagen

Neurolues

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
doxycycline po 100mg 2dd 2 weken

Stadium 1, 2 en latens recens. 

Niet voor zwangeren, HIV patiënten of neurolues.

ceftriaxon iv 2g 1dd 14 dagen

Neuroleus

Opmerkingen

Penidural (benzathinebenzylpenicilline) evt. 1.2 mE oplossen in 2 cc lidocaine 20mg/ml + 2cc fys. zout, in elke bil.

Bij HIV co-infectie, zwangeren en neurolues zoveel mogelijk behandelen met penicilline.

Behandeling congenitale syfilis:

Jarisch-Herxheimer reactie:

  • Ten gevolge van het massaal vrijkomen van pyrogenen uit gedode treponema's kunnen enkele uren na aanvang van de bahandeling koorts, koude rillingen en bloeddrukdaling optreden. Deze reactie is van voorbijgaande aard en staat bekend als de reactie van Jarisch-Herxheimer; deze wordt voornamelijk gezien bij de behandeling van patiënten met syfilis met een hoge bacterieload zoals bij een hoge VDRL-titer en in het tweede stadium. Deze bijwerking kan bij zwangere vrouwen een vroegtijdige partus veroorzaken en foetale nood, maar dit is geen reden om de syfilisbehandeling te onthouden. Antipyretica kunnen gegeven worden om de symptomen te onderdrukken.

Follow-up van syfilis:

Vroege syfilis (stadium 1,2 en vroege latente syfilis): VDRL zesmaandelijks tot 4-voudige VDRL titerdaling wordt vastgesteld. Screening neurolues middels liquoronderzoek wanneer na 12 maanden geen 4-voudige titerdaling is opgetreden, of eerder bij neurologische klachten/afwijkingen.

Late latente syfilis of syfilis van onbepaalde duur: VDRL controle na 6 en 12 maanden (indien > 8 bij aanvang behandeling). Screening neurosyfilis 24 maanden na therapie wanneer VDRL niet 4-voudig is gedaald, of eerder bij neurologische klachten/afwijkingen.

Neurosyfilis: Liquoronderzoek na 6-12 maanden en daarna elke 6 maanden tot normaal.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
UK national guidelines on the management of syphilis 2015.
Pubmed ID: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26721608
Publication: 
UK national guidelines on the management of syphilis 2015.
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Seksueel overdraagbare aandoeningen: multidisciplinaire richtlijn (herziening 2018).
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: