koorts tijdens de partus

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv oplaaddosis 2000/200mg, 1000/200mg 6dd
+
gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Moeder vóór partus

Na afname kweken, direct starten

+
gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Moeder ná partus

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
clindamycine iv 600mg 3dd
+
gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Moeder

Na afname kweken, direct starten

< 1 weken

1e keus
+

Kind direct post partum

In afwachting van kweken van moeder

Dosering: zie kinderformularium

1e keus alternatief
+
cefotaxim iv dd

Kind direct post partum

In afwachting van kweken van moeder

Dosering: zie kinderformularium

1e keus

Kind direct post partum

Indien in kweken alleen GBS

1e keus alternatief

Kind direct post partum

Indien in kweken alleen GBS

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: