osteomyelitis acuta - S. aureus

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 6g continue per 24 uur minimaal 2 weken
gevolgd door
clindamycine po 600mg 3dd minimaal 4 weken

Alternatief flucloxacilline iv 1g 6 dd minimaal 2 weken

Clindamycine: bij bewezen gevoeligheid

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie
cefuroxim iv 1500mg 3dd minimaal 2 weken
gevolgd door
clindamycine po 600mg 3dd minimaal 4 weken

Clindamycine: bij bewezen gevoeligheid.

Opmerkingen

Bij goede klinische respons en minimaal 2 weken na laatste debridement switch intraveneuze therapie naar oraal clindamycine po 600 mg 3dd (eerste keus), of levofloxacine po 500 mg 2dd (tweede keus) bij bewezen gevoeligheid. Totale therapieduur minimaal 6 weken.

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: