P - Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents » P01 - Antiprotozoals » P01A - Agents Against Amoebiasis And Other Protozoal Diseases » P01AX - Other Agents Against Amoebiasis And Other Protozoal Diseases » P01AX11 - nitazoxanide

nitazoxanide

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiparasitic
Merknaam: 
nitazoxanide

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-500 mg 2 dd }

Opmerkingen: met eten innemen

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
33%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.