sepsis - listeria monocytogenes

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Sepsis
1e keus
amoxicilline iv 2g 6dd

Opmerkingen

Behandelduur 21 dagen

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: