sepsis - haemophilus influenzae

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Sepsis
1e keus

Gevoeligheid onbekend

Zie sepsis - onbekende verwekker

1e keus
amoxicilline iv 1g 6dd

Indien bewezen gevoelig

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: