cystitis

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
nitrofurantoine po 100mg 2dd 5 dagen
of
nitrofurantoine po 50mg 4dd 5 dagen
2e keus
fosfomycine po 3g eenmalig

< 50 kg: 2 gram

3e keus
trimethoprim po 300mg 1dd 3 dagen

Opmerkingen

Ongecompliceerde urineweginfectie: cystitis bij een verder gezonde, niet-zwangere, volwassen vrouw

Medicamenteuze opties bij recidiverende cystitis

  • Zelfbehandeling: geef recept voor vijfdaagse kuur nitrofurantoïne of eenmalige gift fosfomycine (zie boven), waarmee de vrouw kan starten zodra zich herkenbare tekenen van een infectie voordoen.
  • Profylaxe (bij drie of meer urineweginfecties binnen één jaar), met keuze uit:
    • cranberrytabletten (2 keer daags 500 mg) of drank (volgens gebruiksaanwijzing op verpakking);
    • continue antibioticaprofylaxe, gedurende 6-12 maanden: nitrofurantoïne (50-100 mg) of trimethoprim (100 mg), 1 dd voor de nacht;
    • post-coïtumprofylaxe, gedurende 6-12 maanden: nitrofurantoïne (50-100 mg) of trimethoprim 100 mg, binnen 2 uur na iedere coïtus, maximaal 1 dd;
    • bij postmenopauzale vrouwen: vaginaal estriol ovules of crème (eenmaal daags 0,5 mg, na 2 weken af te bouwen tot maximaal 0,5 mg tweemaal per week), gedurende maximaal 6 maanden.

Fosfomycine 2 uur na de maaltijd, bij voorkeur voor de nacht

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
NHG standaard urineweginfecties 2013.
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: