tonsillitis

Adviezen

≥ 18 jaar

feneticilline po 500mg 4dd 10 dagen
amoxicilline po 500mg 3dd 10 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie
claritromycine po 500mg 2dd 10 dagen
of
azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: