furunkel

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline po 500mg 4dd 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie
clindamycine po 600mg 3dd 7 dagen
of
claritromycine po 500mg 2dd 7 dagen

Opmerkingen

Indicatie voor systemische behandeling volgens NHG Standaard:

- furunkel die gepaard gaat met algemene malaise en koorts
- furunkel boven de onderste kaaklijn
- verhoogd risico op gecompliceerd beloop door een verminderde afweer: onder andere onbehandelde hiv-infectie, multipele sclerose, transplantatie (orgaan/stamcel/beenmerg) in verleden, (hematologische) maligniteit, asplenie, medicatie (immunosuppressiva, (soms tot een jaar na gebruik van) cytostatica en intraveneus drugsgebruik.
- verhoogd risico op endocarditis: voorgeschiedenis van endocarditis, hartklepprothesen of aangeboren hartklepafwijkingen.
- verhoogd risico op infectie van een gewrichtsprothese: een gewrichtsprothese < 2 jaar oud of een gewrichtsprothese > 2 jaar in combinatie met een voorgeschiedenis van een geïnfecteerde gewrichtsprothese, reumatische gewrichtsaandoening of hemofilie
- bij niet-genezende furunkel

Adviseer bij recidiverende furunculose:

- een goede hygiëne

- preventief twee- tot driemaal per week met zeep of shampoo met chloorhexidine wassen.

- overweeg bij onvoldoende effect van deze maatregelen, drie of meer recidieven per jaar en een aangetoond dragerschap voor stafylokokken preventieve behandeling met mupirocine 20 mg/g 3 dd gedurende één week, aanbrengen in het vestibulum nasi. Evalueer na drie maanden het effect van de preventieve behandeling.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
NHG Standaard Bacteriële huidinfecties 2017
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: