J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AR - Combinations » J05AR06 - Atripla

atripla

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Atripla

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-1 stuks 1 dd atripla}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 50niet voorschrijven
< 30niet voorschrijven
Renale eliminatie: 
tenofovir 70-80%, emtricitabine 86%, efavirenz < 1%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
vermijd gebruik van het combinatiepreparaat
Hemo dialysis: 
vermijd gebruik van het combinatiepreparaat
CAV/VVHD: 
vermijd gebruik van het combinatiepreparaat

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Opmerkingen

1 tablet (bevat 245 mg tenofovir, 200 mg emtricitabine en 600 mg efavirenz) 1 dd po.

Niet gebruiken bij GFR < 50 ml/min. Voor dosisaanpassing bij GFR < 50 ml/min zie bij afzonderlijke middelen.